Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Start
Studia w Myślenicach
NOWOŚCI w ofercie na 2015/2016 - ruszyła rekrutacja! PDF Drukuj Email

Od 1 czerwca została uruchomiona rekrutacja na studia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Nowy rok akademicki w Myślenicach oferuje nam sporo nowości na każdym ze stopni kształcenia. Można tu znaleźć wiele nowych możliwości rozwoju i kształcenia na kierunkach, których unikatowy charakter pozwoli na dalszy rozwój i zdobycie prestiżowego wykształcenia oraz cennych umiejętności poza siedzibą Uczelni. Gwarancją wysokiej jakości kształcenia, jest kadra Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, która realizuje każdy kierunek w oparciu o Certyfikaty jakości kształcenia przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów, licencjackich i inżynierskich, jednolitych magisterskich, uzupełniających magisterskich, oraz podyplomowych które zostały zaplanowane w Myślenicach na zbliżający się rok akademicki 2015/2016, a w szczególności nowościami w Naszym Ośrodku:

Studia licencjackie:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  wzbogaciła się w swej ofercie o nowe specjalności: edukacja muzyczna dziecka, edukacja plastyczna i techniczna dziecka, diagnoza i terapia pedagogiczna dziecka oraz opieka nad małym dzieckiem. To kierunek, po którym absolwent zdobędzie przygotowanie pedagogiczne, teoretyczne i praktyczne, uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej.

Studia jednolite magisterskie:

 • Psychologia
  to najnowszy, a za razem jedyny kierunek w trybie kształcenia jednolitego (5-cio letniego magisterskiego) w Myślenicach, w ramach którego studenci będą rozwijać swoje kompetencje psychologiczne w różnorodnych obszarach m.in. pracy psychologa, pracy w zespole i kierowania zespołem, samodzielnego diagnozowania i podstawowej terapii, prowadzenia negocjacji i mediacji, pracy w działach HR, PR i specjalistów ds rekrutacji oraz szkoleń i rozwoju. Ten kierunek ma nie tylko wzbogacić umiejętności, ale i dawać szerokie spojrzenie na różnorodne kierunki rozwoju psychologii we współczesnym świecie.

Studia magisterskie:

 • Edukacja dorosłych z gerontopedagogiką
  kierunek nadający kwalifikacje do pracy z ludźmi starszymi wymagającymi wsparcia i opieki instytucjonalnej jak i pozainstytucjonalnej w tym do pełnienia roli zawodowej nauczyciela dorosłych; edukatora; doradcy edukacyjnego; specjalisty do spraw edukacji człowieka w wieku dorosłym i podeszłym (geragoga); specjalisty w zakresie wspierania rozwoju edukacyjnego i kulturalnego dorosłych i starszych; doradcy do spraw edukacji dorosłych w organizacjach; instruktora działalności oświatowej dla dorosłych; klubach seniora; domach pomocy społecznej; itp.
 • Edukacja dla wielokulturowości z elementami glottodydaktyki
  absolwent tego kierunku zdobywa przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym uprawniające do pełnienia roli zawodowej: pedagoga w szkole; nauczyciela-wychowawcy w placówkach dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych prowadzących działalność na rzecz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, imigrantów i/lub uchodźców; pracownika centrum pomocy uchodźcom, imigrantom oraz przedstawicielom mniejszości narodowych i etnicznych; pracownika ośrodka wsparcia cudzoziemców.
 • Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
  skuteczna realizacja zagadnień dotyczących samoobrony i ochrony przed skutkami cywilizacyjnych zagrożeń w czasie pokoju i wojny oraz udzielanie pierwszej pomocy to priorytety w kształceniu tego kierunku. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobywane w trakcie studiów w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa obejmują: bezpieczeństwo narodowe, edukację dla bezpieczeństwa, pierwszą pomoc, teorię edukacji dla bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe oraz śródroczną praktykę specjalnościową.

Studia podyplomowe:

 • Język angielski w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
  studia podyplomowe kwalifikacyjne dające uprawnienia do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym absolwentom kierunków pedagogicznych, mających już uprawnienia do pracy z dziećmi na tych etapach edukacji. Kierunek przewidziany jest dla kandydatów, którzy władają językiem angielskim co najmniej na poziomie B1 - potwierdzony odpowiednim certyfikatem lub osób, które pozytywnie zaliczą test kompetencji na pierwszych zajęciach.
 
Promocja WSZiB - lipiec bez wpisowego PDF Drukuj Email

Wypełnij formularz i złóż dokumenty w lipcu - nie płać wpisowego!

Uwaga kandydaci na studia! W lipcu nie płacicie wpisowego. Oszczędzacie 400 zł na studiach I stopnia i 500 zł na studiach II stopnia.
Oferujemy kierunki oraz specjalności, które są atrakcyjne dla pracodawców i zwiększają Państwa szanse na rynku pracy. Zapraszamy do punktów rekrutacyjnych w Krakowie przy al. Kijowskiej 14 oraz w Myślenicach przy ul. Żeromskiego 17. Formularz: https://suszi.wszib.edu.pl/rekrutacja

Sekretariat Ośrodka w Myślenicach czynny od 8:00 do 15:00. Zapraszamy.

 
Uniwersytet Pedagogiczny lepszy niż Oksford PDF Drukuj Email

Wysoka pozycja Uniwersytetu Pedagogicznego w światowym rankingu najlepszych uczelni w 80 krajach to niewątpliwie spore zaskoczenie jakie opublikował U-Multirank w dniu 30 marca 2015 r. Początkowe miejsce w drugiej setce globalnego rankingu jest o tyle zaskakujące, że słynne brytyjskie uczelnie z Oksfordu i Cambridge znalazły się na dużo niższych pozycjach niż Uniwersytet Pedagogiczny. Dotychczas na słynnej "Liście Szanghajskiej" wśród 500 najlepszych uczelni świata były ujmowane (i to dopiero w czwartej setce) jedynie Uniwersytety Jagielloński i Warszawski. Natomiast uczelnie z Cambridge i Oksfordu znajdowały się w ścisłej czołówce.


U-Multirank to niezależny, dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej wielowymiarowy ranking uczelni wyższych i szkół pomaturalnych na świecie. Zawarte w nim dane obejmują informacje na temat działalności badawczej, nauczania, wymiaru międzynarodowego, transferu wiedzy oraz działalności na poziomie regionalnym. Jedną z jego mocnych stron jest to, że użytkownicy sami mogą zdecydować, które wskaźniki są dla nich ważne i sami stworzyć własny, spersonalizowany ranking.

U-Multirank zawiera dane dotyczące ponad 1200 instytucji szkolnictwa wyższego, 1800 wydziałów oraz 7500 programów studiów z 80 krajów.

www.umultirank.org

 
Stypendia socjalne na rok akademicki 2015/2016 PDF Drukuj Email

Terminy składania wniosków o stypendia socjalne na rok akademicki 2015/2016

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2015/2016 rozpoczęło się 19 maja 2015 r. i potrwa do 15 czerwca 2015 r. Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne. Proces składania wniosków został podzielony na poszczególne wydziały i czasookresy ich przyjmowania, (Komentarz Ośrodka w Myślenicach) ale w związku z późnym terminem opublikowania niniejszej informacji wszyscy studenci z Myślenic mogą składać wnioski do 15 czerwca 2015 r.

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin". Przed złożeniem wniosku, który stanowi załącznik nr 2, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1, tj. "Zasadami ustalania składu rodziny i dochodu studenta".

Szczegółowy harmonogram przyjmowania wniosków:

19 - 30 maja 2015 r., w tym soboty 23 i 30 maja, godz. 9:00 do 14:00 - studenci stacjonarni i niestacjonarni z Wydziałów: Pedagogicznego i Filologicznego;

1 - 15 czerwca 2015 r., w tym sobota 13 czerwca, godz. 9:00 do 14:00 - studenci stacjonarni i niestacjonarni z Wydziałów: Humanistycznego, Sztuki, Geograficzno - Biologicznego i Matematyczno - Fizyczno - Technicznego. Studenci niestacjonarni mogą składać wnioski również od poniedziałku do piątku.

Wnioski będą przyjmowane w holu pierwszego piętra nowego budynku dydaktycznego Uczelni w Krakowie, przy ul. Podchorążych 2 (hol znajduje się przed salą posiedzeń Rady Wydziału Geograficzno - Biologicznego, do nowego budynku należy dojść łącznikiem znajdującym się na poziomie pierwszego piętra-korytarz Instytutu Matematyki).

W podanych w harmonogramie terminach wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z trzech roczników, tj. I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia - dla tych roczników nie przewidujemy terminów późniejszych!

Dla studentów zrekrutowanych na I rok studiów I i II stopnia zostaną ogłoszone terminy lipcowe i wrześniowe. Wnioski o inne rodzaje stypendiów, tj. rektora dla najlepszych studentów i specjalne dla osób niepełnosprawnych będzie można składać we wrześniu i na początku października (terminarz zostanie ogłoszony w terminie późniejszym).

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2 oraz telefonicznie pod numerami: 12 662 60 39, 12 662 60 40.

Źdódło: http://stypendia.up.krakow.pl/stypendia_mag/

 
Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe) - rozpoczęcie zajęć 7 marca 2015 r. PDF Drukuj Email

Informujemy, iż w dniu 07.03.2015 r. (sobota) rozpoczynają się studia podyplomowe na kierunku Pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika

Spotkanie organizacyjne rozpocznie się o godz. 14:00 z opiekunem roku dr Ewą Dyduch a po nim pierwsze zajęcia z przedmiotu: Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Szczegóły udostępniamy w zakładce "Plany zajęć studiów podyplomowych"

 
« pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia »

Strona 1 z 7


© Copyright by ZSTE Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Zgłoś błąd na stronie

Polecane: Miasto-info.pl; Starostwo Powiatowe w Myślenicach; UMiG w Myślenice; Fotografia panoramiczna; Wirtualny spacer po Myślenicach;